ชุดเครื่องหมายสีทอง โลโก้ TOYOTA HILUX VIGO D4D (รหัส PZ037-0K005)

template_Final

ชุดเครื่องหมายสีทอง โลโก้ TOYOTA HILUX VIGO D4D (รหัส PZ037-0K005)

ชุดเครื่องหมายสีทอง เพิ่มความหรูหรา (รหัส PZ037-0K005) ชิ้นงานพร้อมเทปกาว 3M ด้านหลังชิ้นงาน (สินค้าเก่าเก็บ อาจจะมีการเสื่อมสภาพของกาว) Toyota E, Toyota, Hilux, Vigo G, Toyota, Hilux, Vigo G, Toyota, Hilux, Vigo Hilux, D4D Hilux, D4
Posted:
on